• img_1.jpg
  • img_2.jpg
  • img_3.jpg
  • img_4.jpg
  • img_5.jpg

Doelstelling

                 

Doelstellingen van de stichting, zoals vastgelegd in de statuten, zijn:

1.1  In Nieuw-Vennep de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten door het opzetten van zes-minuten-zones binnen Nieuw-Vennep, binnen welke zones automatische externe defibrillators (AED’s) toegepast worden door daartoe opgeleide burgerhulpverleners.

1.2  Het stimuleren van reanimatie-onderwijs.

1.3  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of dit bevorderen.

 

Specifieke doelstellingen 2016-2017

1.Het zorgen voor voldoende AED’s per zes-minuten-zone in Nieuw-Vennep die vierentwintig uur per dag bereikbaar zijn.

2.     2. Het meewerken in het Reanimatie Oproepsysteem voor burgerhulpverleners van de Veiligheidsregio Kennemerland dat uitgevoerd wordt via Hartveilig Wonen, in samenspraak met de gemeente en regionale alarmcentrale.

        3. Het nascholen, begeleiden en nazorg verlenen van aangesloten burgerhulpverleners en het opleiden van geïnteresseerde burgers;  zowel jongeren (o.a. via scholen) als volwassenen.

        4. Het organiseren van cursussen op het gebied van Basic Life Support voor volwassenen (BLS), baby- en kinderreanimatie (PBLS) en het gebruik van de AED

8.    5.Optimalisering van de samenwerking met andere disciplines die betrokken zijn bij het patiëntenbelang. BLS & AED hulp verlenen binnen 6 minuten na ontstaan van de circulatiestilstand te starten in afwachting van de ambulancezorg.